Select Grade Level

31 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17706 Pinakbet Filipino Learning Material View Details
11878 Sa Kalye Sarado -- Relatively Easy (1 dot) Filipino Storybooks View Details
11883 Mga Bayani sa Komunidad -- Relatively Challenging (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11884 Sina Nina at Nonoy -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11888 Ang mga Pambansang Produkto -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11889 Ang mga Pambansang Produkto -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
20849 Self-Learning Module- Quarter 1 - Filipino: Grade 3, Modules 1 to 15 Filipino Learning Material View Details
11890 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo Ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11891 Sina Bong, Buboy, at ang mga Katutubong Pangkat -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11892 Sina Bong, Buboy, at ang mga Katutubong Pangkat -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11893 Ang Pamamasyal ni Korina -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11894 Ang Pamamasyal ni Korina -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details
11895 Ang Dula -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11897 Si Maria Makiling -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11898 Si Maria Makiling -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details