Select Grade Level

20 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17672 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Unang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17675 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Ikalawang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17676 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Ikalawang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17678 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Ikalawang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17679 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Ikalawang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17680 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Aktibiti Sheet Filipino Activity Sheets View Details
17681 Pagsulat ng Reaksyon/ Opinyon Tungkol sa Napapanahong Isyu (F4PU-IIb-2.3) Aktibiti Sheet Filipino Activity Sheets View Details
17692 Pagsulat ng Natatanging Kuwento tugkol sa natatanging tao sa pamayanan (F4PU-Ia-2) (Unang araw) Filipino Teacher's Guide View Details
7197 UNDP-Assisted Project Liham Filipino Lesson Exemplar View Details
17693 Pagsulat ng Natatanging Kuwento tugkol sa natatanging tao sa pamayanan (F4PU-Ia-2) (ikalawang araw) Filipino Teacher's Guide View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6853 MISOSA Paggamit ng Sugnay na di-makapag-iisa/Opinyon at Katotohanan/Liham sa Editor Filipino Learning Material View Details
6855 MISOSA Mga Bahagi ng Pahayagan Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details