UNDP-Assisted Project Liham

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2016 April 12th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in writing an invitation letter.
Objective
1. naibibigay ang uri ng salitang naglalarawan

2. natutukoy ang mga bahagi ng liham

3. nakikilala ang iba't-ibang uri ng pangungusap

4. nakabubuo ng katawan ng liham

5. nakasusulat ng iba't-ibang liham pangkaibigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsulat: Komposisyon
Educators, Learners
Nakasusulat ng
liham
pangkaibigan
bilang tugon sa
imga nakalap
sa kuwentong
binasa Naisusulat nang
wasto ang baybay
ng
salitang
natutuhan sa
aralin
at salitang hiram
kaugnay ng ibang
asignatura

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

693.56 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
24 pages