Select Grade Level

39 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15141 Kayarian ng Pang-uri sa Paggamit sa Iba’t ibang Sitwasyon Baitang 6 Filipino Teacher's Guide View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
22095 Paglalarawan ng Tagpuan at Tauhan sa kuwento Filipino Self Learning Module View Details
19292 Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Napakinggan o Nabasa Tagalog Self Learning Module View Details
18281 Si Bawbaw Kalabaw Filipino Storybooks View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6781 MISOSA Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Kasalungat Filipino Learning Material View Details
12925 Filipino 6. Quarter 1, Weeks 1 to 10: Daily Lesson Log Filipino Teacher's Guide View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6792 Halina…Magplano ng Pamilya Filipino Learning Material View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
6807 MISOSA Mga Impormasyong Makukuha sa Grap Filipino Learning Material View Details
6808 MISOSA Panghalip bilang Paksa/Pinaglalaanan/Gamit ng Grap/Pagsalin nang Pagsulat ng Impormasyon Filipino Learning Material View Details