Select Grade Level

4 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6997 EASE Modyul 12 Magkaiba man ng Lahi Tagalog Teacher's Guide View Details
6999 EASE Modyul 18 Saya at Lungkot ng Aking Buhay Tagalog Teacher's Guide View Details
7000 EASE Modyul 24 Nang Makamit ang Tagumpay Tagalog Teacher's Guide View Details
24671 Farm School Integrated Lesson Exemplar sa Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Expresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Tagalog Lesson Exemplar View Details