PRODED Larawan Din

Activity Sheets  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2016 August 25th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in interpreting graphs.
Objective
1. nabibigyang-kahulugan ang mga simpleng graph

2. nabibigyang-kahulugan ang bar grap/dayagram/
talahanayan/tsart

Curriculum Information

K to 12
Grade 2, Grade 4
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata,
kuwento nang may tamang bilis, diin,
tono, antala at ekspresyon Nakababasa para
kumuha ng
impormasyon Nasasagot ang
mga tanong sa
binasang tekstong
pang-impormasyon
recount Naisasalaysay muli
ang nabasang teksto sa sariling
pangungusap

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

401.87 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
12 pages