BALS Droga…Inaabuso Nga Ba?

Modules


Published on 2015 January 9th

Description
This material is composed of learning modules and guides aimed to develop learners' skill in recounting details in a text and interpreting diagrams and graphs.
Objective
1. nakasusulat ng talatang nagsasalaysay

2. nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon

3. naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita sa loob ng isang talata

4. nabibigyang kahulugan at nakagagawa ng graph para sa mga impormasyong nakalap

5. nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa dayagram, tsart, mapa at graph

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao, Health
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Personal health
Learners
Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito Describes personal health issues and concerns

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

5.00 MB bytes
application/x-7z-compressed
Adobe PDF Reader, WinRAR, WinZip
88 pages