MISOSA Matalinhagang Salita

Modules  |  Module  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
In this module, learners will learn how to make sense of idioms and how to use them in speaking and writing.
Objective
1. nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang-kahulugan ang mga pahayag

2. nakapagbibigay
katuturan sa mga salitang matalinghaga at nagagamit ang mga ito sa pagsasalita at pagsulat

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5
Filipino
Pagsasalita: Wikang Binibigkas Pagsasalita
Learners
Nabibigkas nang
may wastong
tono, diin, antala
at damdamin
ang
napakinggang
tula Nagagamit ang
magagalang na
pananalita sa iba’t
ibang sitwasyon
tulad ng pagbili sa
tindahan Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto gamit ang
mga larawan Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto sa tulong
ng mga
pangungusap

Copyright Information

Yes
Bureau of Learning Resources-Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

368.72 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
7 pages