EPP: Agriculture - Pangangalaga ng Mga Halaman

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 December 9th

Description
This learning material consists activities that will deepen students understanding on the different ways of taking care of plants to make it healthy to ensure a good harvest.
Objective
1. Discuss ways on how to ensure good harvest.
2. Explain the importance of weeding, watering the plants and applying fertilizer to the crops.
3. Show the ways on taking care of plants.
4. Answer the activities accurately.
5. Actively participate in class activities.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
AGRICULTURE
Learners, Students
Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili pamilya at pamayanan Nakapagsasagawa ng survey upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim ayon sa lugar panahon pangangailangan at gusto ng mga mamimili na maaring pagkakitaan Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng gulay pagpili ng pananim paggawa ng plano ng plot o taniman paghahanda ng plot o taniman sa paarang biointensive gardening na pagtatanim Nakagagawa ng abonong organiko natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko nasusunod ang mga pamamaraan at pagiingat sa paggawa ng abonong organiko Naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay pagdidilig pagbubungkal paglalagay ng abonong organiko Naisasagawa ang masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman intercropping paggawa ng organikong pangsugpo ng peste at kulisap Naipakikita ang masistemang pagaani ng tanim natatalakay ang mga palatandaan ng tanim na maari ng anihin maipakita ang wastong paraan ng pagaani Nagagamit ang talaan sa pagsasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng inaning gulay Nakagagawa ng plano ng pagsasapamilihan ng ani pagpapakete pagtakda ng presyo pagsasaayos ng paninda paraan gn pagtitinda pagakit sa mamimili pagtatala ng puhunan gastos kita at maiimpok

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.3 MB bytes
application/pdf
Adobe PDF reader
8 P