EPP: Agriculture - Possibilities of Raising Animals

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 December 9th

Description
This learning material is a module.It contains activities an exercises that will help Grade 5 learners gain deeper understanding of the importance of poultry and livestock raising.
Objective
1. Determine the possibilities of poultry and livestock raising.
2. Describe an ideal site for poultry and livestock raising.
3. Answer the activities accurately.
4. Participate actively in class activities

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
AGRICULTURE
Learners, Students
Naipakikita ang kaalaman kasanayan at kawilihan sa pagaalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda bilang mapagkakakitaang gawain Naipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pagaalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda Nakapagsasaliksik ng mga katangian uri pangangailangan pamamaraan ng pagaalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan at mga karanasan ng mga taong nagaalaga ng hayop o isda Nakagagawa ng plano sa pagaalaga ng hayop o isda bilang mapagkakakitaang gawain Natutukoy ang mga hayop na maaring alagaan gaya ng manok pato itik pugo tilapia Nakagagawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pagaalaga ng hayop o isda Naisasakatuparan ang ginawang plano naipakikitang wastong pamamaraan sa pagaalaga ng hayop na napiling alagaan nasusunod ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagaalaga nasusubaybayan ang paglaki ng alagang hayopisda gamit ang talaan nakagagawa ng balak ng pagpaparami ng alagang hayop Naisasapamilihan ang inalagaang hayopisda naipaliliwanag ang palatandaan ng alagang maari nang ipagbili nakagagawa ng istratehiya sa pagsapamimilihan hal pagbebenta sa palengke o sa pamamagitan ng online selling natutuos ang puhunan gastos at kita Nagagampanan ang tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

232.00 KB
application/pdf
Adobe PDF reader
11 P