Philippine Revolution (Collection)

Learning Material  |  -  |  ZIP


Published on 2015 July 30th

Description
This collection of an infographic material contains the map of the places and events that played a key role during the Philippine revolution in 1896 to 1897.
Objective
*

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Educators, Learners, Students
Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng pilipinas sa ekonomiya at politika ng asya at mundo Nasusuri ang konteksto ng pagusbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaan Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong espanyol Natatalakay ang mga ambag ni andres bonifacio ang katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng pilipinas bilang isang bansa Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon pilipino Napapahalagahan ang pagkakatatag ng kongreso ng malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga pilipino Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga pilipino sa panahon ng digmaang pilipinoamerikano Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng mga natatanging pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan

Copyright Information

Yes
Presidential Communications Development and Strategic Planning Office
Use, Copy, Print

Technical Information

1.54 MB
application/zip