MISOSA 5: Proyekto: Pamahalaang Barangay ng Unang Pilipino

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 8th

Description
This is a module aimed to develop learners' skill in describing the government of early Filipinos and broaden their knowledge of the origin of the barangay, and the responsibilities and functions of the leader.
Objective
Naipapaliwanag at nailalarawan ang uri ng liderato at gobyerno ng mga sinaunang Pilipino

Curriculum Information

K to 12
Grade 2, Grade 4, Grade 6
Araling Panlipunan
Pamumuhay sa Komunidad
Learners, Students
Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya Nakikilala ang mga namumuno sa sariling komunidad at ang kanilang kaakibat na tungkulin Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad Nakikilala ang mga taong nagaambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa ibat ibang aspeto at paraan ei mga pribadong kasapi na tumutulong sa pagunlad ng komunidad Nakapagbigay ng simpleng mungkahi upang palakasin ang tama maayos at makatwirang pamumuno

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
12 pages