MISOSA 6: Samahang Panrehiyon at Pandaigdig na Kasapi ang Pilipinas

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 24th

Description
This is a module discussing the importance of the Philippine's membership in regional and international organizations that promote solidarity and economic cooperation.
Objective
Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga samahang internasyonal para sa ikauunlad ng Pilipinas

Curriculum Information

K to 12
Grade 8, Grade 9
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Learners, Students
Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran Nasusuri ang ugnayan ng pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng world trade organization at asiapacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
8 pages