Pagbabagong Dulot ng Kolonisasyon

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 August 26th

Description
Changes in the Philippines during Spaniard's colonialism is explained in this module.
Objective
Natatalakay ang mahahalagang pangyayari sa pananakkop ng mga kastila
Naibabahagi nag kaalamang natutunan

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815)
Learners, Students
Natatalakay ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng espanya sa pilipinas Naipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong espanyol Nakabubuo ng timeline ng mga paglalakbay ng espanyol sa pilipinas hanggang sa pagkakatatag ng maynila at mga unang engkwentro ng mga espanyol at pilipino Nasusuri ang iba-ibang perspektibo ukol sa pagkakatatag ng kolonyang espanyol sa pilipinas Natatalakay ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng espanya Nasusuri ang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng espanyol sa mga katutubong populasyon sa bawat isa Nasusuri ang naging reaksyon ng mga pilipino sa kristiyanismo Natatalakay ang kapangyarihang patronato real Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayle Nasusuri ang pagbabago sa panahonan ng mga pilipino sa panahon ng espaol ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon uri ng tahanan nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan at iba pa Napaghahambing ang antas ng katayuan ng mga pilipino sa lipunan bago dumating ang mga espanyol at sa panahon ng kolonyalismo Nasusuri ang pagbabago sa kultura ng mga pilipino sa panahon ng espanyol Nasusuri ang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaan Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang pilipino Naipaliliwanag ang di matagumpay na pananakop sa mga katutubong pangkat ng kolonyalismong espanyol Nasusuri ang epekto ng kolonyalismong espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga pilipino Natatalakay ang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Natatalakay ang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Nasusuri ang mga naunang pagaalsa ng mga makabayang pilipino Natataya ang partisipasyon ng ibatibang rehiyon at sektor katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan Natatalakay ang kalakalang galyon at ang epekto nito sa bansa Nababalangkas ang pagkakaisa o pagkakawatak watak ng mga pilipino sa mga mahahalagang pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pagaalsa laban sa kolonyalismong espanyol Nakapagbibigaykatuwiran sa mga naging epekto ng mga unang pagaalsa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaaan na tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng pilipinas bilang isang nasyon

Copyright Information

Yes
Deped Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.1 MB bytes
application/pdf
39 p.