PRODED 5: Polo y Servicios: Pahirap

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
A module discussing forced labor known as Polo y Servicios during the Spanish Occupation.
Objective
Napapaliwanag ang prinsipyo ng Polo y Servicios

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Learners, Students
Natatalakay ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng espanya Nasusuri ang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng espanyol sa mga katutubong populasyon sa bawat isa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
14 pages