MISOSA 5: Pagpapalaganap ng Kristiyanismo

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 12th

Description
This module discusses the role that the Church played in spreading Christianity in the Philippines.
Objective
Nailalarawan kung paano umusbong at lumaganap ang Kristiyanismo sa bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Learners, Students
Natatalakay ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng espanya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
10 pages