Kolonyalismo...Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 August 26th

Description
The colonialism and its effects in Asia will be discuss in this module
Objective
1. Mailalarawan ang kolonyalismo ng mga kanluranin na itinatag sa rehiyon ng
Asya;
2. Maipaliliwanag ang tugon ng mga nasakop sa mga kanluraning mananakop; at
3. Matataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa Asya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5, Grade 6
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815) Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Learners, Students
Natatalakay ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng espanya sa pilipinas Naipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong espanyol Nakabubuo ng timeline ng mga paglalakbay ng espanyol sa pilipinas hanggang sa pagkakatatag ng maynila at mga unang engkwentro ng mga espanyol at pilipino Nasusuri ang iba-ibang perspektibo ukol sa pagkakatatag ng kolonyang espanyol sa pilipinas Natatalakay ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyharihan ng espanya Nasusuri ang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng espanyol sa mga katutubong populasyon sa bawat isa Nasusuri ang naging reaksyon ng mga pilipino sa kristiyanismo Natatalakay ang kapangyarihang patronato real Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayle Nasusuri ang pagbabago sa panahonan ng mga pilipino sa panahon ng espaol ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon uri ng tahanan nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan at iba pa Napaghahambing ang antas ng katayuan ng mga pilipino sa lipunan bago dumating ang mga espanyol at sa panahon ng kolonyalismo Nasusuri ang pagbabago sa kultura ng mga pilipino sa panahon ng espanyol Nasusuri ang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaan Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang pilipino Naipaliliwanag ang di matagumpay na pananakop sa mga katutubong pangkat ng kolonyalismong espanyol Nasusuri ang epekto ng kolonyalismong espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga pilipino Natatalakay ang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Natatalakay ang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Nasusuri ang mga naunang pagaalsa ng mga makabayang pilipino Natataya ang partisipasyon ng ibatibang rehiyon at sektor katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan Natatalakay ang kalakalang galyon at ang epekto nito sa bansa Nababalangkas ang pagkakaisa o pagkakawatak watak ng mga pilipino sa mga mahahalagang pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pagaalsa laban sa kolonyalismong espanyol Nakapagbibigaykatuwiran sa mga naging epekto ng mga unang pagaalsa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaaan na tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng pilipinas bilang isang nasyon Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng pilipinas sa ekonomiya at politika ng asya at mundo Nasusuri ang konteksto ng pagusbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaan Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong espanyol Natatalakay ang mga ambag ni andres bonifacio ang katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng pilipinas bilang isang bansa Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon pilipino Napapahalagahan ang pagkakatatag ng kongreso ng malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga pilipino Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga pilipino sa panahon ng digmaang pilipinoamerikano Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng mga natatanging pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan

Copyright Information

Yes
Deped Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

519 KB bytes
application/pdf
18 p.