Araling Panlipunan 1 Lesson Plan - Kuwarter 1 – Linggo 1 – Araw 1 : Ang Aking Sarili

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2024 April 16th

Description
Araling Panlipunan 1 Lesson Plan - Kuwarter 1 – Linggo 1 – Araw 1 : Ang Aking Sarili has been developed through the Curriculum Implementation Division (CID) of the Schools Division of Guimaras. This material can help learners to : Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili: pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, at iba pang pagkakakilalan at katangian ng Pilipino
Objective
Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling pangalan at
edad

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili
Educators
Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamagaral

Copyright Information

Lourdes G. De Los Reyes
Yes
SDO Guimaras
Use, Copy, Print

Technical Information

1.17 MB
application/pdf