Pagbibigay Panuto Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksiyon

Modules  |  PDF


Published on 2024 April 15th

Description
Ang modyul na ito ay bahagi ng proyekto ng Curriculum Implementation Division-Learning Resource Management Section, Sangay ng mga Paaralan ng Kalinga bilang tugon sa implementasyon ng Kurikulum ng K to 12. Isinulat ito ni Ginang Beverly A. Agageo mula Elementarya ng Calaocan at layuning pabutihin ang kakayahan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Baitang 4.
Objective
a. Nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang apat na hakbang gamit ang pangunahing at pangalawang direksyon

b. Nakasusulat ng mga panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon.

c. Napapahalagahan ang tamang pagsunod sa panuto.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsulat: Komposisyon
Learners
Nakasusulat ng
mga panuto gamit ang pangunahin at
pangalawang
direksiyon

Copyright Information

Beverly A. Agageo
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

733.73 KB
application/pdf