Self-Learning Modules- Quarter 4-Filipino: Grade 4, Modules 1-8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 22nd

Description
Contents: 1. Filipino 4: Quarter 4- Module 1: Ikaapat na Markahan–Modyul 1: Pagbibigay ng Panuto na may Tatlo Hanggang Apat na Hakbang Gamit ang Pangunahin at Pangalawang Direksiyon at Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Pormal na Depinisyon ng Salita. 2. Filipino 4: Quarter 4- Module 2: Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t Ibang Sitwasyon. 3. Filipino 4: Quarter 4- Module 3: Pag-unawa at Pagsusuri sa Patalastas. 4. Filipino 4: Quarter 4- Module 4: Pagsulat ng Balangkas Mula sa Nakalap na Impormasyon at Kaalaman. 5. Filipino 4: Quarter 4- Module 5: Nagagamit ang Magagalang na Pananalita sa Iba’t ibang Sitwasyon; Pagbibigay ng puna sa Editorial Cartoon Nakaguguhit ng Sariling Editorial Cartoon. 6. Filipino 4: Quarter 4- Module 6: Pormal at Di Pormal na Pagpupulong: Unawain. 7. Filipino 4: Quarter 4- Module 7: Pag-unawa sa Radio Broadcasting at Teleradyo. 8. Filipino 4: Quarter 4- Module 8: Debate: Mga Paglalapat.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan Pagsulat: Komposisyon Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Educators, Learners
Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa isyung
ipinahahayag sa
isang editorial
cartoon Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
napakinggang
pagpupulong
(pormal at dipormal) Napagsusunodsunod
ang
mga

pangyayari
sa
napakinggang

radio
broadcasting Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
napakinggang
script ng
teleradyo Nakasusulat ng
balita na may
huwaran/
padron/
balangkas Nakasusulat ng
liham
pangkaibigan
bilang tugon sa
imga nakalap
sa kuwentong
binasa Naisusulat nang
malinaw at wasto
ang mga
pangungusap at
talata Naisusulat nang
wasto ang baybay
ng
salitang
natutuhan sa
aralin
at salitang hiram
kaugnay ng ibang
asignatura Nakasusulat ng
reaksiyon/opinyon
tungkol sa
napapanahong
isyu Nakasusulat ng
talatang
naglalarawan Nakasusulat ng
mga panuto gamit ang pangunahin at
pangalawang
direksiyon Nakaguguhit ng
sariling editorial
cartoon Nakasusulat ng
patalastas Nakasusulat ng
mga
isyu/argumento
para sa isang
debate

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

6.80 MB
application/x-zip-compressed