Lokasyong Bisinal ng Pilipinas

Interactive  |  PPTX


Published on 2019 December 13th

Description
Ang materyal na ito na naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ay isang interactive na ginawa ni Monette M. Bargado mula sa Dibisyon ng Kalinga. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panilipunan 5 at nakapokus sa pagtukoy sa relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa karatig bansa na nakapaligid dito.
Objective
C: Natutukoy ang mga karatig bansa ng Pilipinas
P: Naisasagawa ang mga pangkating gawain na nagpapakita ng kaalaman sa lokasyong bisinal ng Pilipinas
A: Nabibigyang halaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa lokasyong bisinal ng Pilipinas sa konteksto ng tunay na buhay

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Learners
Nailalarawan ang lokasyon ng pilipinas sa mapa

Copyright Information

MONETTE BARGADO (monetteagguebanmassedbargado) - Baclas Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

12.44 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow