Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay Buod o Lagom sa Binasang Iskrip ng Radio Broadcasting at Teleradyo

Modules  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay naaayon sa proyekto ng Curriculum Implementation partikular ang Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon sa pagpapatupad ng K to 12 Curriculum. Hangad ng modyul na ito na masagot ang mga tanong sa nabasang skrip at makasulat ng script para sa radio broadcasting. Ang saklaw ng araling napapaloob dito ay maaaring makatulong sa mga susunod pang aralin sa Filipino. Ang bawat aralin ay isinaayos ayon sa katangi-tanging paraan sa pagkatuto ng isang bata.
Objective
A. nalalaman ang detalye ng binasang iskrip
B. naisasabuhay ang mga mahahalagang aral mula sa binasang iskrip
C. naibibigay ang buod o lagom ng tekstong script ng teleradyo/radio broadcasting.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Naibibigay ang
buod o lagom ng
tekstong script ng
teleradyo

Copyright Information

PAMITTAN MA. JELL (Majell) - Kinama Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

504.88 KB
application/pdf