EsP 1 Quarter 4 Learner's Activity Sheet

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 December 22nd

Description
This Localized Learning Activity Sheet is designed for Grade 1 learners for Quarter 4, Week 3. It focuses on activities that are aligned in Grade 1 MELC competencies.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Learners
Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasamasama sa pagkain pagdarasal pamamasyalpagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd, Schools Division of Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

961.55 KB
application/pdf