Ang Lawa ng Bonnong (Pagbibigay Hinuha) - Activity Sheets in Filipino 6

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 December 11th

Description
Ang materyal na ito ay nakapokus sa pagbibigay hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa alamat na napakinggan. Ito ay isinulat ni Dulce Keith D. Gatan, isang guro mula sa Bonnong Elementary School, Distrito ng Southern Pinukpuk, SDO Kalinga. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Filipino 5 na naglalaman ng mga akda na siyang pinagbabatayan ng mga gawaing gagawin ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin.
Objective
a. Naibibigay ang hinuha sa kalalabasan ng pangyayari sa Alamat na napakinggan
b. Naipapamalas ang paggalang sa ideya at damdamin ng kaklase at
c. Nakasusulat ng mga hinuha sa sitwasyong ibibigay sa tulong ng tsart.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Nakapagbibigay
ng hinuha sa
kalalabasan ng
mga pangyayari
sa napakinggang
teskto

Copyright Information

Dulce Keith D. Gatan
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

984.23 KB
application/pdf