Paaralan sa Burol

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 October 1st

Description
Nilalayon ng babasahing ito na malaman ang pinagmulan ng isang paaralan at kung paano ito nabuo. Mapag-aaralan ang mga pagbabago ng edukasyon sa institusyon ng Mababang Paaralan ng Tagbong.
Objective
Natutukoy at nasusulat ang nawawalang letra upang mabuo ang salita
Nakukulayan ang mga pangalan ng mga namuno sa paaralan.
Nauunawaan at nasasagot ang mga tanong sa binasang kuwento.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Nauunawaan ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

RUDYLYN AZURES (RudylynAzures) - Tagbong ES, Camarines Sur, Region V - Bicol Region
Yes
SDO Camarines Sur
Use, Copy, Print

Technical Information

2.36 MB
application/pdf