'Nay, 'Tay, Ano po ba ang Covid-19?

Braille  |  MPGA


Published on 2023 September 11th

Description
Ito ay tungkol sa panahon ng pandemya na tinatawag na covid-19, pagiging masunurin sa alituntunin ng ahensya, pagiging masunurin sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay at kapaligitan. Kahit may pandemya ay mayroong iba’t ibang paraan para sa mga estudyante na mag-aral sa bahay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Health
Environmental health
Learners
Describes diseases and disorders caused by poor environmental sanitation

Copyright Information

Dr. Ferdinand S. Sy, CESO VI
Yes
ferdinand s. sy
Use, Copy, Print

Technical Information

18.90 MB
audio/mpeg