Nay Tay (Braille)

Braille  |  PDF


Published on 2023 September 21st

Description
Ito ay tungkol sa panahon ng pandemya na tinatawag na covid-19, pagiging masunurin sa alituntunin ng ahensya, pagiging masunurin sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay at kapaligitan. Kahit may pandemya ay mayroong iba’t ibang paraan para sa mga estudyante na mag-aral sa bahay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

ferdinand s. sy
Yes
ferdinand s. sy
Use, Copy, Print

Technical Information

862.53 KB
application/pdf