Community-Based Disaster Risk Reduction Management (CBDRRM) Plan. Kagamitan ng Mag-Aaral (AP10MHPIh-11)

Learning Material  |  DOCX


Published on 2020 April 20th

Description
Ito ay Kagamitan ng Mag-Aaral upang matuto ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management (CBDRRM) Plan (AP10MHPIh-11). Ito ay may kasamang Gabay ng Guro sa pagtuturo na may kaparehong titulo.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Learners
Naipapahayag ang saloobin sa mahahalagang isyung pampulitika na kinakaharap ng sariling pamayanan at bansa

Copyright Information

Arlene Lames (Arlenelames45) - Alangilan National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd SDO-Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

608.37 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document