Pagsulat ng Talata na May Dalawang Talataan na may Tauhan, Tagpuan at mga Pangyayari

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 1st

Description
Ito ay Gabay ng Guro o Teacher’s Guide na isinalin sa Tagalog mula sa orihinal na TG sa MTB-MLE 3 na nakasulat sa Ingles. Ito ay naglalayong makatulong sa mga guro upang mapadali ang pagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa pagsulat ng talata na may dalawang talataan na may tauhan, tagpuan at mga pangyayari.
Objective
Naipakikita ang kakayahan sa pagsulat ng talata na binubuo dalawang talataan na may tagpuan, tauhan at mga pangyayari

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Composing
Educators
Observes the conventions of writing in composing a 2 – paragraph narrative that includes the elements of setting, characters, and plot.

Copyright Information

Emelyn M. Pielago
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

169.22 KB
application/pdf
Windows
4 pages