Paggalang sa may Kapansanan

Lesson Plan  |  DOC


Published on 2019 December 17th

Description
Lesson Plan in ESP 3
Objective
Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan
ng mga simpleng gawain; pagtulong at pag-aalaga ; pagdalaw, pag-aliw at

pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan


Nagpapakita ng pagmamalasakit sa may kapansanan sa pamamagitan ng:-
a.Pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan
b.Ipinalalagay ang sarili sa katayuan ng may kapansanan
c.Nakikilahok nang may sigla sa talakayan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Educators
Nakapagpapakita ng malasakit sa may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligasahan sa pamayanan

Copyright Information

jenilyn nonan (deigneille) - Manuel L. Quezon ES, Quezon City, NCR
Yes
Jenilyn A. Nonan
Use, Print

Technical Information

744.00 KB
application/msword