Mga Patuloy na Pagbabago ng Ating Lalawigan at Kinabibilangang Rehiyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 15th

Description
Ang modyul na ito ay isang proyekto ng Curriculum Implementation Division partikular ang Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division ng Baguio City bilang tugon sa pagpapatupad ng K-12 Kurikulum. Naglalayon itong mapataas ang performans ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan 3
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon
Learners
Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon

Copyright Information

JESSICA S. MOC-ENG
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

920.32 KB
application/pdf
21