Ang Kasaysayan ng Kinabibilangang Rehiyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 15th

Description
Ang modyul na ito ay proyekto na para sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang sa asignaturang Araling Panlipunan 3. Ang modyul na ito ay pagmamay-ari ng Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division of Baguio City. Layunin nitong malinang ang kasanayan ng mga bata sa asignaturang Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon
Learners
Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon

Copyright Information

JUDITH COGAN BASILIO
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.59 MB
application/pdf
26