Kahulugan at Kahalagahan ng Gawaing Pansibiko

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 21st

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Natatalakay ang mga gawaing nagpapakita ng
kapaligiran pansibiko ng isang kabahagi ng
bansa ( hal. Pagtangkilik sa produktong
Piilipino, pagsunod sa mga batas ng bansa,
tumulong sa paglilinis ng kapaligiran.)
AP4KPB-IVd-e-4

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Learners
Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sapagtataguyod ng kaunlaran ng bansa

Copyright Information

LORNA HURTADO (lorna.hurtado@deped.gov.ph) - San Francisco ES, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

771.44 KB
application/pdf