Pag-uugnay ng Kapaligiran at Uri ng Hanapbuhay

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
: Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay.
AP4LKE_IIa_1.1

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Learners
Naipapakita ang kaugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakilanlang pilipino

Copyright Information

Jeffrey G. Cardenas
Yes
Jefrey G. Cardenas
Use, Copy, Print

Technical Information

891.39 KB
application/pdf