Iba’t Ibang Tugon ng mga Katutubo sa Kolonyalismong Espanyol

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 July 1st

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Naipapaliwanag ang mga paraan ng pagtugon
ng mga Pilipino sa kolonyalismong
Espanyol (Hal. Pag-aalsa, pagtanggap sa
kapangyarihang kolonyal/kooperasyon).

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayle

Copyright Information

Gladys Simeon (gladys.simeon) - Luyon ES, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

909.56 KB
application/pdf