Mga Kontemporaryong Isyu ng Lipunan Panlipunan

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 June 7th

Description
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
Objective
Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa.
AP6TDK-IVef-6

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Learners
Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa sa malikhaing paraan

Copyright Information

Beta Pamittan (Beta Pamittan) - Gassud ES, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

518.78 KB
application/pdf