Filipino 4 Ikalawang Markahan – Modyul 4: Uri ng Panghalip na Pamatlig

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 4 Ikalawang Markahan – Modyul 4: Uri ng Panghalip na Pamatlig
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsasalita: Gramatika Kayarian ng Wika
Learners
Nagagamit ang
aspekto
(panahunan) ng
pandiwa n sa
pagsasalaysay ng
nasaksihang
pangyayari

Copyright Information

Glenia I. Tahanlangit
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

335.48 KB
application/pdf