Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa

Self Learning Module  |  PDF
Description
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Learners
Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran

Copyright Information

Rebecca A. Bag-ao
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

493.61 KB
application/pdf