Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 7 Paggamit ng mga Panandang Anaporik at Kataporik Sa Pangngalan

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 7 Paggamit ng mga Panandang Anaporik at Kataporik Sa Pangngalan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Estratehiya sa Pag-aaral
Learners
Nagagamit nang wasto ang mga primarya at sekundaryang pinagkukunan ng mga impormasyon

Copyright Information

Princess Jelly D. Viajar
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

833.28 KB
application/pdf