Filipino 8 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 Pagsulat ng Talumpati

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 8 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 Pagsulat ng Talumpati
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsulat
Learners
Nakasusulat ng sariling
talumpating
nanghihikayat
tungkol sa isyung
pinapaksa sa binasa

Copyright Information

Lovely Joy D. Senaca
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

376.69 KB
application/pdf