Q4 Homeroom Guidance Grade 1 Module 10: Count Me In

Learning Material, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 September 22nd

Description
This module will help you recognize the different skills that you have learned at home and in school. You will be able to see the importance of taking care of your surroundings.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan, English
Pagpapahalaga sa Paaralan Pagpapahalaga sa Kapaligiran
Educators, Learners
Natutukoy ang mga alituntunin ng paaralan Nagagamit ang ibat ibang katawagan sa pagsukat ng lokasyon at distansya sa pagtukoy ng mga gamit at lugar sa bahay kanan kaliwa itaas ibaba harapan at likuran

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.47 MB
application/pdf