Q4 Homeroom Guidance Grade 1 Module 11: Best Part of Me

Learning Material, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 September 22nd

Description
This module will help you know the different activities that you can do in school and the community. You will find out that participating in these activities is fun. It will help you develop your skills and build good relationships with others.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan, English
Pagpapahalaga sa Kapaligiran
Educators, Learners
Naiisaisa ang mga bagay at istruktura na makikita sa nadadaanan mula sa tahanan patungo sa paaralan Nagagamit ang ibat ibang katawagan sa pagsukat ng lokasyon at distansya sa pagtukoy ng mga gamit at lugar sa bahay kanan kaliwa itaas ibaba harapan at likuran

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

2.62 MB
application/pdf