Homeroom Guidance: Reach for the Stars

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 July 2nd

Description
This module tells about the people in the community whom you want to be in the future. It will also discuss ways on how you can achieve your ambitions in life.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten, Homeroom Guidance Program
character and values development - social emotional development cognitive and intellectual development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS)
Learners
Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan.

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.35 MB
application/pdf