Homeroom Guidance: My Community, My Responsibility

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 July 2nd

Description
In this module you will learn that you belong to a community. As part of the community, you can do ways on how to make it cleaner and orderly.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten, Homeroom Guidance Program
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Paaralan (PAra) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Learners
Nakikilala ang mga taong nakatutulong sa komunidad hal. guro, bombero, pulis, at iba pa. Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa komunidad. Napananatiling malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at iba pa. Naipakikita ang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pagdidilig ng mga halaman, pag-aalis ng mga damo at kalat, hindi pagsira ng halaman, pag-aalaga sa hayop. Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.48 MB
application/pdf