Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagsisiyatast ng mga palatandaan ng pambansang kaunlaran.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Learners
Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran

Copyright Information

Edgar B. Tolentino
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.10 MB
application/pdf