EASE Modyul 16: Pambanasang Kaunlaran

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the concept of national growth and its indicators.
Objective
1. Matatalakay ang mga pananaw sa pag-unlad;
2. Matutukoy at mapahahalagahan ang iba’t ibang palatandaan ng pag-unlad; at
3. Masusuri ang mga patakaran sa pag-unlad ng Pilipinas sa iba’t ibang
panahon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Learners, Students
Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran Natutukoy ang ibat ibang gampanin ngmamamayang pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran Napahahalagahan ang samasamang pagkilos ng mamamayang pilipino para sa pambansang kaunlaran Nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapagambag bilang mamamayan sa pagunlad ng bansa Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa bawat pilipino Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiya nakatutulong sa sektor ng agrikultura industriya ng agrikultura pangingisda at paggugubat Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya tulad ng pagmimina tungo sa isang masiglang ekonomiya Nasusuri ang pagkakaugnay ng sektor agrikultural at industriya tungo sa pagunlad ng kabuhayan Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiyang nakatutulong sa sektor ng industriya Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektor Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sector Natataya ang mga epekto ng impormal na sector ng ekonomiya Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang ugnayan ng pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng world trade organization at asiapacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig Napahahalagahan ang kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pagunlad ekonomiya ng bansa Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
54 pages