MISOSA 4: Mga Batas sa Pagpapaunlad ng Kultura

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
This is a module on the laws and programs of the government that aim to preserve and develop Philippine culture.
Objective
Nakagagawa ng mungkahi sa pagsusulong at pagpapaunlad kulturang Pilipino

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Learners, Students
Nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga pilipino sa ilalim ng batas militar Natatalakay ang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa diktaturang marcos Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng people power 1 sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa mapayapang paraan Nasisiyasat ang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan Natatalakay ang mga mungkahi tungo sa pagbabago sa ilang probisyon ng saligang batas 1987 Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa sa malikhaing paraan Naipapahayag ang saloobin na ang aktibong pakikilahok ay mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan tungo sa pagunlad ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
9 pages