Johari Window and Personal Skills

Learning Material, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 July 8th

Description
This module will guide you in understanding yourself, and in building relationships with others. It gives important background information on what makes up one’s personality and why personality defects are most likely to reduce one’s capacity to grow and develop as human beings. Likewise, this module will help you understand Filipino relationship inside the family, school, and community. It is in these institutions where you will learn about relationship and leadership.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Pag-unlad sa Buong Katauhan Personal na Pakikipag-ugnayan Pananaw sa Sarili at Personal na Pag-unlad
Learners
Naipaliliwanag ang mga salik sa personal at pansariling pag-unlad na magiging gabay sa paggawa ng mahalagang pasya sa pagpili ng kurso Naibabahagi ang mga sariling pananaw na makapaglilinaw ng kahalagahan ng personal at pansariling pag-unlad sa paggawa ng pasya tungkol sa nais na kurso Nakagagawa ng malikhaing paglalarawan sa kanyang personal o pansariling pag-unlad mula sa mga pinagdaanang pagsuri ng iba’t ibang antas ng pagbabago, impluwensiya at paggawa ng pasya at personal na pagsusuri ng sarili

Copyright Information

Yes
DepEd-CAR, Wangal. La Trinidad, Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

1.19 MB
application/pdf