Self Learning Module - Quarter 1 -Personal Development: Grade 11&12, Module 1-4

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 16th

Description
Contents: 1. Personal Development 11&12-Module 1: Knowing and Understanding Oneself during Middle and Late Adolescence. 2. Personal Development 11&12-Module 2: Developing the Whole Person. 3. Personal Development 11&12-Module 3: Developmental Stages in Middle and Late Adolescence. 4. Personal Development 11&12-Module 4: Challenges of Middle and Late Adolescence.
Objective
Objectives:
1. 1. Explain that knowing oneself can make a person accept his/her strengths and
limitations and dealing with others better (EsP-PD11/12KO-Ia-1.1).
2. Share his/her unique characteristics, habits, and experiences (EsPPD11/12KO-Ia-1.2).
3. Evaluate his/her thoughts, feelings, and behaviors (EsP-PD11/12DWP-Ib-2.2)
4. Show the connections between thoughts, feelings, and behaviors in actual life situations (P-PD11/12DWP-Ic-2.3)
5. Discuss developmental tasks and challenges being experienced during
adolescence (EsP-PD11/12DS-Ic-3.1)
6. Discuss developmental tasks and challenges being experienced during
adolescence (EsP-PD11/12DS-Ic-3.1)
7. Evaluate one’s development through the help of significant people around
him/her (peers, parents, siblings, friends, teachers, community leaders)
(EsP-PD11/12DS-Id-3.2)
8. Identify ways that help one become capable and responsible adolescent
prepared for adult life - EsP-PD11/12DS-Id-3.3
9. Discuss understanding of mental health and psychological well-being to
identify ways to cope with stress during adolescence - EsP-PD11/12CA-Id-4.1

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
. Pagkilala sa Sarili sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga / Pagbibinata Panlipunang Pakikipag-ugnayan sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/ Pagbibinata
Educators, Learners
Naipaliliwanag na ang pagkilala sa sarili ay isang paraan upang matanggap ang kanyang mga kalakasan at limitasyon at pagkakaroon ng mas maayos na pakikipagkapwa Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan Nakagagawa ng dyornal ng pagkilala sa sarili Naitatangi ang iba’t ibang papel ng bawat indibidwal sa lipunan at kung paano nila naiimpluwensiyahan ang mga tao batay sa kanilang pamumuno o pagsunod Naikukumpara ang kanyang pananaw at kung paano siya nakikita ng iba Nakagagawa ng isang simpleng sarbey tungkol sa mga ugnayan ng mga pilipino (pamilya, paaralan, at pamayanan)

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.84 MB
application/x-zip-compressed