Wastong Paraan ng Paggamit ng Gamot

Modules  |  PDF


Published on 2021 June 30th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Health o Kalusugan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Substance Use and Abuse
Learners
Explains the importance of reading drug information and labels and other ways to ensure proper use of medicines

Copyright Information

Mary Jane D. Barnatia
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

433.60 KB
application/pdf